Eğitim

EĞİTİM HEDEFLERİMİZ

Kurumumuz SEVGİ ilkesi temeline dayalı olarak çocuklarımızın bilişsel, duygusal, sosyal ve psikomotor gelişimlerine uygun eğitim vermektedir. Okul öncesi eğitim kurumlarının yalnızca bilgi aktaran ya da yalnızca çocukların bakımını sağlayan yerler olmadığını düşünüyor, çocuklarımızı araştırmaya ve yaratıcılığa yönlendirecek zevkli ve eğlenceli programlarla eğitimi sevdirmeyi hedefliyoruz.

Amacımız, kendisine güvenen, sorumluluk duygusu kazanmış, doğayı ve kitapları seven, çevresiyle olumlu ilişkiler kurabilen mutlu çocuklar yetiştirmektir. Eğitim programlarımız bu amaç doğrultusunda hazırlanmış olup mesleğini seven, deneyimli ve konusunda uzman eğitmenlerimiz tarafından uygulanmaktadır. Eğitim programımız ek aktivitelerle de desteklenmiştir. Bu aktiviteler İngilizce, müzik, pre-bale, folklor ve drama çalışmalarıdır. Her aktivite kendi dalında çalışan eğitmenler tarafından verilmektedir.

Gelişim tarama testleri ve bilgi envanterleriyle incelenen çocuklarımızın aileleri bu konuda periyodik olarak bilgilendirilmektedir. Çocuklarımıza daha iyi eğitim verebilmek için velilerimizle sürekli iletişim içinde olmamız gereklidir. Yönetici ve eğitmenlerimiz her veli ile tek tek iletişim kurmakta ve bu konuda “zaman” ile sınırlanmamaktadır.

Eğitim programımızdaki temel ilkemiz “ETKİN ÖĞRENME”ye süreklilik getirebilmektir. Çocuklarımızın teorik olarak eğitilmesine “yaparak ve yaşayarak öğrenme” ile katkıda bulunulmaktadır. Drama, deney, çevre gezileri gibi pratik bilgi sağlayan aktivitelere ağırlık verilmektedir.

Okulumuzda, UNICEF tarafından tüm dünya çocukları için önerilen HIGH-SCOPE eğitim programı uygulanmaktadır. Bu eğitim programında, çocukların ilgi ve istekleri öne çıkarılarak doğal öğrenme süreci, öğretmen, fiziksel ortam, günlük program ve gözlemler ile desteklenmektedir. Eğitim programımızda günlük düzeni, “planlama – çalışma – hatırlama” sıralaması, temizlik, küçük ve büyük grup aktiviteleri oluşturur.

Planlama – çalışma – hatırlama çarkı, çocukların günlük seçimler yapmalarına olanak sağlar. Böylece çocuklar planlarını gerçekleştirip uygulamaya sokmaktan büyük zevk alır ve sorumluluk duygusu yaşarlar.

Sağlık ve Beslenme:

Çocuklarımızın sağlık kontrolları periyodik olarak, aynı zamanda okulumuzun kurucularından olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıları Uzmanı Dr. Serdar Şahin tarafından yapılmakta ve sonuçlar ailelere gönderilmektedir. Sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim almaları amacıyla her türlü önlem alınmıştır. Beslenme programı aylık olarak hazırlanıp ailelere gönderilmektedir. Yemeklerimiz kendi mutfağımızda mutfak elemanımız tarafından hazırlanmaktadır.

Sınıflar:

Okulumuzda öğrencilerimiz dört ayrı yaş grubuna ayrılmaktadır. Mini, orta, büyük ve hazırlık grubu olarak adlandırdığımız bu grupların programları da farklı olarak uygulanmaktadır.

Mini grubun programını “oyun ağırlıklı eğitim” olarak adlandırıyoruz. Bu yaş grubu 10 öğrenciden oluşmaktadır. Belirlenen eğitim programı, grup lideri tarafından oyun ile çocuklarımıza uygulanmaktadır. Her türlü aktiviteden 10-15 dakikalık sürelerle yararlanmaktadırlar.

Orta grup öğrencilerimiz eğitim programını daha kapsamlı olarak izlemektedirler. Etkin öğrenmenin her aşaması bu grupta uygulanmaktadır. Eğitim programımızı destekleyen Müzik, İngilizce, Pre-Bale, Drama gibi ek aktivitelere de katılmaktadırlar. Bu gruptaki öğrenci sayısı 10-12 kişidir.

Büyük grup eğitim programı sayı bilgisi, kavram çalışmaları, el becerilerini geliştirici çalışmalar, drama gibietkinliklerle desteklenmektedir. Müzik, İngilizce, Pre-Bale, 

Folklor, Drama gibi faaliyetlere de katılmaktadırlar. Grup öğrenci sayısı 10-12 kişidir.

Hazırlık sınıfı “anasınıfı” grubudur. Çocuklarımız okuma – yazmaya hazır duruma getirilirler. Matematik Bilgisi, Kapsamlı Kavram Çalışmaları, Büyük ve Küçük Kas Gelişimini hızlandırıcı çalışmalar, Dil ve Düşünmeyi Geliştirici etkinlikler, Yazıya Başlangıç Egzersizleri ile oluşan bir eğitim programına sahiptirler. Sosyal aktivitelerin tümünden yararlanmaktadırlar. Sınıf kontenjanı 10-12 kişiliktir. Her grupta olduğu gibi hazırlık sınıfımızda da öğrencilerimizin birer “çocuk” olduğu düşünülerek oyun programlarına da yer verilmektedir.

Her grubun yalnızca bir grup lideri (eğitmeni) vardır.

Okulumuza yeni başlayan öğrenciler için ilk ay “uyum dönemi” olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemde eğitmenlerimiz çocuklarımızın “özbakım” eğitimlerini tamamlarlar. Kendi ayakları üzerinde durmaya başlayan öğrencilerimiz artık eğitim sürecine hazırdırlar.

Çağdaş, bilimsel, Atatürkçü bir okul öncesi eğitim kurumu olarak hedefimiz, kendisine güvenen, çevresiyle olumlu ilişkiler kurabilen, sorumluluk duygusu kazanmış, araştırma ve öğrenme arzusu ile dolu, yaratıcı, doğa ve çevre bilinci gelişmiş sevgi dolu mutlu bireyler yetiştirmektir.