Yuvaya Kabul

ÇOCUKLARIN YUVAYA KABULÜNDE ÖNERİLER

Hafif hastalıklar çocuklar arasında yaygındır ve birçok çocuğun bu nedenle okuldan uzaklaştırılması gerekmez. Örneğin hafif bir üst solunum yolu enfeksiyonunda bulaşma semptomlar çıkmadan önce zaten olmuştur veya asemptomatik bir çocuktan bulaşma söz konusudur. Bunun için de genel temizlik ve sağlık önlemlerine dikkat etmekle yayılım azaltılabilir. Enfekte bir çocuk veya bir personelin uzaklaştırılması sekonder vakaların ortaya çıkışını önleyecekse gereklidir.

GERÇEK ANLAMDA UZAKLAŞTIRILMASI GEREKEN DURUMLAR ŞUNLARDIR:

1. Hastalık çocuğun aktivitesini rahat bir şekilde yerine getirmesini engelliyorsa
2. Hastalık nedeniyle çocuğa özel bir bakım gerekiyor ve bu görevlinin diğer çocuklara ilgisini azaltıyorsa
3. Çocukta inatçı ağlama,huzursuzluk,sıkıntılı solunum,yüksek ateş, letarji varsa
4. Kan ve mukus içeren ishal varsa
5. E.coli, Shigella ishali varsa, kültür 2 kez negatif olana kadar
6. Son 24 saat içinde 2 veya daha fazla kusması olan bir çocuk sebep belli olana ve dehidratasyon tehlikesi olmadığı gösterilene kadar
7. Ateşle ve davranış değişikliğiy1e beraber döküntüsü olan çocuklar, doktor tarafından hastalığın bulaşıcı olmadığı belirtilene kadar
8. Pürülan konjontivit, doktor tedavisini verinceye kadar
9. Tüberküloz (bulaştırıcı olmadığı kanıtlanıncaya kadar)
10. Menenjit, pnomoni (tedavi edilip doktor raporu getirene kadar)
11. Impetigo (tedavi baş1adıktan 24 saat sonrasına kadar)
12. Streptokokal farenjit (tedavi başladıktan 24 saat sonrasına kadar)
13. Pediküloz-Uyuz (ilk tedavisi tamamlandıktan sonra)
14. Su çiçeği (döküntü başladıktan 6 gün sonrası veya döküntülerin tümü kuruyup solana kadar)
15. Boğmaca (antibiyotik tedavisi başlandıktan 5 gün sonrasına kadar)
16. Kabakulak (parotis bezinin şişmeye baş1amasından sonraki 9. güne kadar)
17. Kızamık (döküntü başladıktan 6 gün sonrasına kadar)
18. Hepatit A (hastalık veya sarılığın ortaya çıkışından 1 hafta sonrasına kadar)

Non pürülan konjonktivit, ateş veya davranış değişikliği ile birlikte olmayan döküntü, B19 enfeksiyonu, CMV infeksiyonu ve hepatit B taşıyıcısı ile HIV pozitif kişiler ( cilt lezyonu veya ısırma huyu yoksa), enteropatojen E.coli salgılayan asemptomatik çocuklarınsa uzaklaştırılması gerekmez.

Dr. Serdar Şahin

Kaynaklar: 1.American Academy of Pediatrics ;1997;80-l00
2.Barros AJDRossDA .Acta Paediatr 1999; 88:1113-8
3.Carabin H,Gyorkos TW,Epidemiology 1999; 10:219-27